Neubau 3 MFH, Gams

(2021)

Architektur: Alpiger Holzbau AG

Ausführung: Alpiger Holzbau AG

Bauleitung: Alpiger Holzbau AG