Neubau EFH, Sennwald

Architektur Neubau Efh Holzbau Aussenansicht

(2018-2019)

Architektur: Alpiger Holzbau AG

Ausführung: Alpiger Holzbau AG

Bauleitung: Alpiger Holzbau AG